Cho 2 24 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 2,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu t...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 2,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với 0,2 lít dung dịch AgNO3 nồng độ x mol/1. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và 7,72 gam chất rắn z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 2,8 gam chất rắn. Giá trị của X là

A. 0,70. B. 0,64. C. 0,32. D. 0,35.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP