Este X hai chức mạch hở có công...

Chương 1: Este - Lipit Este X hai chức, mạch hở có công thức phân tử ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X hai chức, mạch hở có công thức phân tử C6H8O4 không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc, được tạo ra từ ancol Y và axit cacboxylic z. Đun Y với H2SO4 đặc ở 170°c không tạo ra được anken ; Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Nhận xết nào sau đây đúng ?

A. Trong X có ba nhóm -CH3.

B. Chất Z không làm mất màu dung dịch brom.

C. Chất Y là ancol etylic.

D. Trong phân tử chất z có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP