Cho một lượng bột Mg vào 500 ml...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho một lượng bột Mg vào 500 ml dung ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho một lượng bột Mg vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm HC1 0,06M và H2SO40,02M, thu được 224 ml khí H2 (đktc) và dung dịch X. Trộn X với 500 ml dung dịch Ba(OH)2 aM thu được m gam kết tủa và 1 lít dung dịch có pH = 12, biết [H+].[OH-] = 10-14 Giá trị m và a lần lượt là

A. 2,91 và 0,06.

B. 2,33 và 0,03.

C. 0,58 và 0,03.

D. 7,57 và 0,06.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP