Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa...

Chương 2: Cacbohiđrat Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dun...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. HCOONa và CH3OH

B. HCOONa và C2H5OH

C. CH3COONa và C2H5OH.

D. CH3COONa và CH3OH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP