Hòa tan hoàn toàn 15 36 gam Cu...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan hoàn toàn 15,36 gam Cu vào 30...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan hoàn toàn 15,36 gam Cu vào 300 ml dung dịch HNO3 3M, sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 600 ml dung dịch NaOH 1M. Lọc bỏ kết tủa rồi cô cạn dung dịch, sau đó nung tới khối lượng không đổi, thu được 39,66 gam chất rắn khan. Số mol HNO3 đã phản ứng với Cu là

A. 0,84 B. 0,56 C. 0,87 D. 0,72

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP