Polime nào sau đây được điều chế bằng...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Polime nào sau đây được điều chế ...

-1
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli (metyl metacrilat)

B. Poli (vinyl clorrua).

C. Poli isopren

D. Poli caproamit

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0

giúp mình với

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP