Cho bảng số liệu: GDP BÌNH QU N...

Cho bảng số liệu: GDP BÌNH QU N ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GI...

0
Cho bảng số liệu:
GDP BÌNH QU N ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2015 (Đơn vị: USD)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng?
Các nước đang phát triển có GDP bình quân đầu người khá đồng đều. Các nước đang phát triển có GDP bình quân đầu người là trên 50.000 USD. GDP bình quân đầu người chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển.GDP bình quân đầu người không có sự chênh lệch giữa các nước phát triển và đang phát triển.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Căn cứ vào bảng số liệu đã cho, nhận xét thấy GDP bình quân đầu người chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển. Ví dụ Thụy Điển có GDP bình quân đầu người là 50.580 USD gấp gần 28 lần In-đônê-xi-a (1.818 USD)
> Chọn đáp án C
GDP bình quân đầu người chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP