Cho bảng số liệu Tốc độ tăng trưởng...

Cho bảng số liệu Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của nước ta qua cá...

0
Cho bảng số liệu
Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của nước ta qua các giai đoạn
Đơn vị (%)

Giai đoạn

1986-1991

1992-1997

1998-2001

2002-2007

2015

Tốc độ tăng

trưởng

4,7

8,8

6,1

7,9

5,3

(Nguồn: Xử lí số liệu từ niên giám thống kê qua các năm)
Nhận định nào sau đây không chính xác về tốc độ tăng trưởng GDP nước ta năm 19862015?
Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta biến động qua các giai đoạn Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta tăng đều qua các năm Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng thấp nhất là 1986-1991 Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng cao nhất là 1992-1997

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta tăng đều qua các năm

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP