Cho biểu đồ: CƠ...

Cho biểu đồ: CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ, N...

0
Cho biểu đồ:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ, NĂM 2005 VÀ 2014 (%) (Nguồn số liệu theo niên giám Thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016)
Căn cứ vào biểu đổ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ trọng lao động có việc làm của các khu vực kinh tế nước ta năm 2014 so với năm 2005?
Nông - lâm - ngư nghiệp giảm, Dịch vụ tăng.Dịch vụ tăng, Công nghiệp - xây dựng tăng.Công nghiệp - xây dựng tăng, Nông - lâm - ngư nghiệp giảm.Dịch vụ và Nông - lâm - ngư nghiệp đều tăng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Dịch vụ và Nông - lâm - ngư nghiệp đều tăng.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP