Cho biểu đồ sau: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN...

Cho biểu đồ sau: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC THẾ GI...

0
Cho biểu đồ sau: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI THỜI KÌ 1980 - 2003 Nhận xét không đúng về cơ cấu sản lượng lương thực của Thế giới, thời kì 1980 - 2003 là
tỉ trọng sản lượng lúa mì có xu hướng giảm. tỉ trọng sản lượng lúa gạo có xu hướng tăng. tỉ trọng sản lượng ngô có xu hướng tăng. tỉ trọng sản lượng ngô luôn lớn nhất.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tỉ trọng sản lượng lúa mì có xu hướng giảm.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP