Cho biểu đồCăn...

Cho biểu đồCăn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng...

0
Cho biểu đồ

Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1999-2011?
Tỉ trọng giá trị xuất khẩu giảm đều, tỉ trọng giá trị nhập khẩu tăng.Tỉ trọng xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, cơ bản là nhập siêu.Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu, cơ bản là xuất siêu. Tỉ trọng giá trị xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng nhưng không đều.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tỉ trọng giá trị xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng nhưng không đều.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP