Cho biểu đồBiểu...

Cho biểu đồBiểu đồ trên thể hiện

0
Cho biểu đồ

Biểu đồ trên thể hiện
quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta. sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta. tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta. cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP