Cho các chất sau: metyl fomat axit axetic...

Cho các chất sau: metyl fomat, axit axetic, glucozơ, saccarozơ, anđeh...

0
Cho các chất sau: metyl fomat, axit axetic, glucozơ, saccarozơ, anđehit axetic. Số chất tham gia phản ứng tráng bạc là
3.2.4.5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP