Cho các nhận định sau: a CH3NH2 là...

Cho các nhận định sau: (a) CH3NH2 là amin bậc một (b) Cho lòng trắng ...

0
Cho các nhận định sau: (a) CH3NH2 là amin bậc một (b) Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu tím (c) Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl (d) H2N–CH2–CONH–CH(CH3)–COOH là một đipeptit (e) Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan trong nước Số nhận định đúng là
4. 2. 5. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
5.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP