Tiến hành các thí nghiệm sau: 1 Cho...

Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3. (2) Cho...

0
Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3. (2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. (3) Cho Na vào dung dịch CuSO4. (4) Dẫn khí H2 (dư) qua bột CuO nóng. (5) Điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ. (6) Cho Cu vào lượng dư dung dịch AgNO3. Số thí nghiệm thu được kim loại là
4. 6. 5. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
4.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP