Dung dịch chất nào sau đây không có...

Dung dịch chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Amino axit.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP