Cho các nhận định sau: 1 Peptit chứa...

Cho các nhận định sau: (1) Peptit chứa từ hai gốc aminoaxit trở lên t...

0
Cho các nhận định sau:
(1) Peptit chứa từ hai gốc aminoaxit trở lên thì có phản ứng màu biure
(2) Ứng với công thức phân tử C3H7O2N có hai đồng phân aminoaxit
(3) Ứng với công thức C4H11N có 3 đồng phân amin bậc hai
(4) C6H5NH3Cl tan trong nước tốt hơn C6H5NH2
(5) Các chất HCOOH, HCOONa và HCOOCH3 đều tham gia phản ứng tráng gương .
Số nhận định đúng là
2.3.4.5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
4.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP