Cho các phản ứng sau: 1 S +...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Cho các phản ứng sau: (1) S + O2 → SO2; (2)...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Cho các phản ứng sau: (1) S + O2 → SO2; (2) S + H2 → H2S; (3) S + 3F2 → SF6; (4) S + 2K → K2S.

Lưu huỳnh đóng vai trò chất khử trong những phản ứng nào?

A. chỉ (1). B. chỉ (3). C. (2) và (4). D. (1) và (3)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Đáp án đúng D

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP