Sục khí clo từ từ đến dư vào...

Chương 5: Nhóm Halogen Sục khí clo từ từ đến dư vào dung dịch NaBr th...

3
Chương 5: Nhóm Halogen

Sục khí clo từ từ đến dư vào dung dịch NaBr thì hiện tượng quan sát được là

A. dung dịch có màu nâu.

B. xuất hiện kết tủa trắng.

C. dung dịch chuyển sang màu vàng sau đó mất màu.

D. không có hiện tượng gì.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
C. đầu tiên clo đẩy brom ra khỏi NaBr, brom bị hòa tan vào dung dịch NaCl không màu nên dung dịch có màu vàng. PT: Cl2 + 2NaBr ---> Br2 + 2NaCl sau đó clo dư tiếp tục tác dụng với brom trong dung dịch khiến dung dịch mất màu. PT: 5Cl2 + Br2 + 6H2O ---> 2HBrO3 + 10HCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0

Đáp án đúng A vì có Br2 sinh ra

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP