Oxit cao nhất của một nguyên tố nhóm...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Oxit cao nhất của một nguyên tố nhóm A là R...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Oxit cao nhất của một nguyên tố nhóm A là R2O5 . Trong hợp chất với hiđro thì hydro chiếm 17,647% về khối lượng . Nguyên tử khối của nguyên tố R là :

A. 31 B. 14 C. 39 D. 16

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hợp chất với Hidro của R có dạng RH3

$%H=\frac{3}{R+3}=17.647%$ $\Rightarrow R=14$

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP