Bài 14 Tinh thể nguyên tử và tinh...

Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử - Bài 1 Trang 70 - Sác...

0
Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử - Bài 1 Trang 70 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Lực liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết yếu \(\rightarrow\) là câu sai.

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP