Bài 12 Liên kết ion - tinh thể...

Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ion - Bài 3 Trang 60 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Cấu hình electron của nguyên tử Li (Z = 3): \(1s^22s^1.\)

- Cấu hình electron của nguyên tử O (Z = 8): \(1s^22s^22p^4.\)

a. Cấu hình electron của cation liti (\(Li^+\)) là \(1s^2\) và anion oxit (\(O^{2-}\)) là \(1s^22s^22p^6\).

b. Điện tích ở \(Li^+\) do mất 1e mà có.

Điện tích ở \(O^{2-}\) do nhận thêm 2e mà có.

c. Nguyên tử khí hiếm He có cấu hình electron giống \(Li^+\).

Nguyên tử khí hiếm Ne có cấu hình electron giống \(O^{2-}\).

d. Vì mỗi nguyên tử liti chỉ có thể nhường 1e, mà một nguyên tử oxi có thể thu 2e nên:

\(2Li \rightarrow 2Li^++2e;\) \(O+2e \rightarrow O^{2-};\) \(2Li^++O^{2-}\rightarrow Li_2O.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP