Bài 12 Liên kết ion - tinh thể...

Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ion - Bài 1 Trang 59 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do:

\(Na \rightarrow Na^+ +e\); \(Cl+e \rightarrow Cl^-\); \(Na^++Cl^- \rightarrow NaCl\)

Vì vậy chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP