Bài 11 Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự...

Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình elec...

0
Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học - Bài 8 Trang 54 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là \(RH_4\), theo bảng tuần hoàn suy ra công thức oxit cao nhất của nó là \(RO_2\). Trong phân tử \(RO_2\) có 53,3% oxi về khối lượng nên R có 100 - 53,3 = 46,7% về khối lượng.

Trong phân tử \(RO_2\) có: 53,3%O là 32 phần khối lượng.

46,7%R là y phần khối lượng.

\(y=\dfrac{32.46,7}{53,3}\approx 28\)

Nguyên tử khối của R = 28. Vậy R là Si.

Công thức oxit cao nhất là \(Si_2O\) và hợp chất với hiđro là \(SiH_4\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP