Bài 17 Phản ứng oxi hoá - khử...

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 3 Trang 83 - Sách giáo khoa Hóa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(2H \overset{+5}{N}O_3 +3H_2 \overset{-2}{S}\overset{}{\rightarrow} 3\overset{0}{S}+2 \overset{+2}{N}O \uparrow +4H_2O\)

Vì vậy, chúng ta chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP