Bài 16 Luyện tập: Liên kết hóa học...

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học - Bài 4 Trang 76 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Độ âm điện: 3,98; 3,44; 3,16; 4,04.

Nhận xét: Tính phi kim giảm dần (F > O > Cl > N).

b. Công thức cấu tạo:

Hiệu độ âm điện:

0 1,24 0,35 0,84

Phân tử \(N_2,CH_4\) có liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Phân tử có liên kết phân cực mạnh nhất trong dãy là \(H_2O.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP