Bài 15 Hóa trị và số oxi hóa...

Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa - Bài 4 Trang 74 - Sách giáo khoa Hóa h...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cộng hóa trị của các nguyên tố là:

\(H_2O:\) H có cộng hóa trị 1 và O có cộng hóa trị 2.

\(CH_4:\) C có cộng hóa trị 4 và H có cộng hóa trị 1.

\(HCl:\) H có cộng hóa trị 1 và Cl có cộng hóa trị 1.

\(NH_3:\) N có cộng hóa trị 3 và H có cộng hóa trị 1.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP