Bài 11 Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự...

Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình elec...

0
Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học - Bài 1 Trang 53 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a.

- Các nguyên tố có cùng số electron được xếp thành một chu kì.

- Các nguyên tố có cùng số eelctron ở lớp ngoài cùng thì được xếp vào một nhóm.

b.

- Chu kì là dãy các nguyên tố hóa học mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

- Bảng tuần hoàn có 3 chu kì nhỏ (chu kì 1, 2, 3) với số nguyên tố tương ứng là 2, 8, 8.

- Bảng tuần hoàn có 4 chu kì lớn (chu kì 4, 5, 6, 7) với số nguyên tố tương ứng là 18, 18, 32, 32 (trong đó chu kì 7 chưa hoàn thành, mới có 16 nguyên tố).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP