Bài 9 Sự biến đổi tuần hoàn tính...

Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Địn...

0
Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn - Bài 12 Trang 48 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trong dãy chất:

\(Li_2O\) \(BeO\) \(Be_2O_3\) \(CO_2\) \(N_2O_5\)

\(CH_4\) \(NH_3\) \(H_2O\) \(HF\)

Hóa trị cao nhất đối với oxi tăng dần từ 1 đến 5.

Hóa trị với hiđro giảm dần từ 4 xuống 1.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP