Bài 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn...

Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 4 Tran...

0
Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 4 Trang 51 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Mg: \(1s^22s^22p^63s^2\)

Mg có 2e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính kim loại, hóa trị cao nhất đối với oxi là 2. Chất MgO là oxit bazơ và \(Mg(OH)_2\) là bazơ.

b. Na :\(1s^22s^22p^63s^1\)

Mg : \(1s^22s^22p^63s^2\)

Al : \(1s^22s^22p^63s^23p^1\)

- Cả 3 nguyên tố đều thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron.

- Có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng nên đều là kim loại.

- Tính bazơ giảm theo chiều \(NaOH, Mg(OH)_2, Al(OH)_3.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP