Bài 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn...

Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 5 Tran...

0
Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 5 Trang 51 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Br (Z = 35): \(1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^24p^5.\)

- Brom thuộc nhóm VIIA, chu kì 4, có 35e nên cấu hình theo lớp electron là 2, 8, 18, 7.

- Brom có 7e lớp ngoài nên thể hiện tính phi kim.

- Hóa trị cao nhất đối với oxi là 7 và có công thức là \(Br_2O_7\).

- Hóa trị trong hợp chất khí với hiđro là 1 và công thức là HBr.

b. Tính phi kim giảm dần theo chiều từ: Cl, Br, I.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP