Bài 15 Hóa trị và số oxi hóa...

Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa - Bài 2 Trang 74 - Sách giáo khoa Hóa h...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Số oxi hóa của Mn (đơn chất) bằng 0.

- Số oxi hóa của \(Fe^{3+}\) bằng 3+.

- Số oxi hóa của S trong \(SO_3:\) \(x+3(-2)=0 \Rightarrow x=+6\)

- Số oxi hóa của \(PO_4^{3-}:\) \(x+4(-2)=-3 \Rightarrow x=+5\)

Vì vậy, chúng ta chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP