Bài 15 Hóa trị và số oxi hóa...

Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa - Bài 1 Trang74 - Sách giáo khoa Hóa họ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trong \(NH_4^+\): \(x+4(+1)=+1 \Rightarrow x=-3\)

Trong \(NO_2^-\): \(x+2(-2)=-1 \Rightarrow x=+3\)

Trong \(HNO_3:\) \(x+3(-2)+1=0 \Rightarrow x=+5\)

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP