Bài 14 Tinh thể nguyên tử và tinh...

Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử - Bài 6 Trang 71 - Sác...

0
Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử - Bài 6 Trang 71 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Liên kết chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết:

- Liên kết chủ yếu trong mạng tinh thể nguyên tử: liên kết cộng hóa trị.

- Liên kết chủ yếu trong mạng tinh thể phân tử: lực tương tác yếu giữa các phân tử (liên kết Van-đe-van hoặc liên kết hiđro).

- Liên kết chủ yếu trong mạng tinh thể ion: lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP