Bài 11 Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự...

Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình elec...

0
Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học - Bài 5 Trang 54 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Ta có: Z + N + E = 28.

Vì Z = E nên 2Z + N = 28 \(\Rightarrow\) N = 28 - 2Z

\(Z \le N \le 1,5Z\)

\(Z \le 28-2Z\le1,5Z\)

\(\dfrac{28}{3,5}\le Z \le \dfrac{28}{3}\)

\(8\le Z \le 9,3\)

Vây Z = 8 hay Z = 9.

Vì nguyên tố thuộc nhóm VIIA nên có 7e ở lớp ngoài cùng, ta chọn Z = 9.

Vậy: N = 28 - 18 = 10

A = Z + N = 9 + 10 = 19

b. Cấu hình electron: Z = 9: \(1s^22s^22p^5\).

Đây là nguyên tố flo.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP