Bài 16 Luyện tập: Liên kết hóa học...

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học - Bài 3 Trang 76 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hiệu độ \(Na_2O\) \(MgO\) \(Al_2O_3\) \(SiO_2\) \(P_2O_5\) \(SO_3\) \(Cl_2O_7\)

âm điện 2,51 2,13 1,83 1,54 1,25 0,86 0,28

liên kết ion liên kết cộng hóa trị có liên kết cộng hóa trị cực không cực

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP