Bài 15 Hóa trị và số oxi hóa...

Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa - Bài 5 Trang 74 - Sách giáo khoa Hóa h...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số oxi hóa của các nguyên tố là:

\(CO_2:\) C có số oxi hóa là +4 và O có số oxi hóa là -2.

\(H_2O:\) H có số oxi hóa là +1 và O có số oxi hóa là -2.

\(SO_3:\) S có số oxi hóa là +6 và O có số oxi hóa là -2.

\(NH_3:\) N có số oxi hóa là -3 và H có số oxi hóa là +1.

\(NO:\) N có số oxi hóa là +2 và O có số oxi hóa là -2.

\(NO_2:\) N có số oxi hóa là +4 và O có số oxi hóa là -2.

\(Na^+:\) \(Na^+\) có số oxi hóa là +1.

\(Cu^{2+}:\) \(Cu^{2+}\) có số oxi hóa là +2.

\(Fe^{2+}:\) \(Fe^{2+}\) có số oxi hóa là +2.

\(Fe^{3+}:\) \(Fe^{3+}\) có số oxi hóa là +3.

\(Al^{3+}:\) \(Al^{3+}\) có số oxi hóa là +3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP