Bài 17 Phản ứng oxi hoá - khử...

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 2 Trang 82 - Sách giáo khoa Hóa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(2\overset{-3}{N}H_3 +H_2O_2+MnSO_4 \overset{}{\rightarrow}MnO_2+\overset{-3}{(NH_4)_2}SO_4\)

Số oxi hóa của N trong \(NH_3\) là -3 không đổi nên \(NH_3\) không đóng vai trò chất khử.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP