Bài 16 Luyện tập: Liên kết hóa học...

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học - Bài 8 Trang 76 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Những nguyên tố có cùng hóa trị trong các oxit cao nhất:

\(RO_2\) \(R_2O_5\) \(RO_3\) \(R_2O_7\)

\(Si, C\) \(P, N\) \(S, Se\) \(Cl, Br\)

b. Những nguyên tố có cùng hóa trị trong hợp chất khí với hiđro:

\(RH_4\) \(RH_3\) \(RH_2\) \(RH\)

\(Si\) \(N, P, As\) \(S, Te\) \(F, Cl\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP