Bài 16 Luyện tập: Liên kết hóa học...

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học - Bài 6 Trang 76 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a.

- Tinh thể ion: CsBr, CsCl, NaCl, MgO.

- Tinh thể nguyên tử: kim cương.

- Tinh thể phân tử: băng phiến, iot, nước đá, cacbon đioxit.

b. So sánh nhiệt độ nóng chảy của ba loại tinh thể:

- Lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu lớn hơn tinh thể ion rất bền vững. Các hợp chất ion đều khá rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy.

- Lực liên kết cộng hóa trị trong tinh thể nguyên tử rất lớn, vì vậy tinh thể nguyên tử đều bền vững, khá cứng, khó nóng chảy, khó bay hơi.

- Trong tinh thể phân tử, các phân tử hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử. Vì vậy, tinh thể phân tử nóng chảy, dễ bay hơi.

c.

- Không.

- Tinh thể ion.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP