Bài 16 Luyện tập: Liên kết hóa học...

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học - Bài 9 Trang 76 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Xác định số oxi hóa của Mn, Cr, Cl, P trong các phân tử sau:

\(K \overset{+7}{Mn}O_4,\) \(Na_2 \overset{+6}{Cr_2O_7}\), \(K \overset{+5}{ClO_3},\) \(H_3\overset{+5}{PO_4}.\)

b. Xác định số oxi hóa của N, S, C, Br trong các ion:

\(\overset{+5}{N}O^-_3,\) \(\overset{+6}{S} O_4^{2-},\) \(\overset{+4}{C} O_3^{2-},\) \(\overset{-1}{Br^-},\) \(\overset{-3}{N}H^-_4.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP