Bài 17 Phản ứng oxi hoá - khử...

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 1 Trang 82 - Sách giáo khoa Hóa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học, trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố:

\(2 \overset{+2}{Hg}\overset{-2}{O}\overset{t^0}{\rightarrow} 2 \overset{0}{Hg} + \overset{0}{O_2}\)

Vì vậy, chúng ta chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP