Bài 11 Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự...

Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình elec...

0
Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học - Bài 9 Trang 54 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Gọi kim loại nhóm IIA là M.

Kim loại M có 2e hóa trị nên có hóa trị hai trong nhóm hiđroxit.

M + \(2H_2O\) \(\rightarrow\) \(M(OH)_2\) + \(H_2\)

0,6g 0,336 lít

zg 22,4 lít

\(z=\dfrac{0,6.22,4}{0,336}=40(g).\)

Suy ra nguyên tử khối là 40.

Đó là kim loại Ca.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP