Bài 12 Liên kết ion - tinh thể...

Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ion - Bài 5 Trang 60 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(_{11}^{23}{Na^+}\) có số p: 11; số e: 10; số n: 12

\(_{12}^{24}{Mg^{2+}}\) có số p: 12; số e: 10; số n: 12

\(_{13}^{27}{Al^{3+}}\) có số p: 13; số e: 10; số n: 14

Vậy các ion \(Na^+, Mg^{2+},Al^{3+}\) đều có 10 electron.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP