Bài 12 Liên kết ion - tinh thể...

Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ion - Bài 6 Trang 60 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các ion đa nguyên tử:

a. \(H_3PO_4\) có amion photphat \(PO_4^{3-}\).

b. \(NH_4NO_3\) có cation amoni \(NH_4^+\) và amoni nitrat \(NO_3^-\).

c. \(KCl\) không có ion đa nguyên tử.

d. \(K_2SO_4\) có anion sunfat \(SO_4^{2-}\).

e. \(NH_4Cl\) có cation amoni \(NH_4^+\).

g. \(Ca(OH)_2\) có amoni hiđroxit \(OH^-.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP