Bài 13 Liên kết cộng hóa trị -...

Bài 13. Liên kết cộng hóa trị - Bài 5 Trang 64 - Sách giáo khoa Hóa h...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hiệu số độ âm điện (HS.ĐAĐ) = nguyên tố có độ âm điện lớn - nguyên tố có độ âm điện nhỏ.

Hiệu độ âm điện: \(CaCl_2\) \(AlCl_3\) \(CaS\) \(Al_2S_3\)

2,16 1,55 1,58 0,97

Liên kết ion Liên kết cộng hóa trị có cực

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP