Bài 13 Liên kết cộng hóa trị -...

Bài 13. Liên kết cộng hóa trị - Bài 4 Trang 64 - Sách giáo khoa Hóa h...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Liên kết ion là liên kết hóa học được tạo thành do lực hút tĩnh điện giữa các on mang điện tích trái dấu.

- Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết hóa học được tạo thành giữa hai nguyên tử của cùng một nguyên tố.

- Liên kết cộng hóa trị có cực là liên kết hóa học được tạo thành giữa hai nguyên tử của các nguyên tố có độ âm điện khác nhau không nhiều.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP