Bài 14 Tinh thể nguyên tử và tinh...

Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử - Bài 3 Trang 71 - Sác...

0
Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử - Bài 3 Trang 71 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Các loại tinh thể đã học: có 3 loại tinh thể được học trong chương trình lớp 10 là: tinh thể nguyên tử (kim cương), tinh thể phân tử (nước đá), tinh thể ion (muối ăn).

- Tính chất chung của từng loại:

+ Tinh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.

+ Tinh thể phân tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi vì lực tương tác giữa các phân tử rất yếu.

+ Tinh thể ion rất bền vững. Các hợp chất ion đều khá rắn, kho bay hơi, khó nóng chảy.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP