Bài 13 Liên kết cộng hóa trị -...

Bài 13. Liên kết cộng hóa trị - Bài 7 Trang 64 - Sách giáo khoa Hóa h...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Cấu hình electron của nguyên tố:

X (Z = 9): \(1s^22s^22p^5\) \(\rightarrow\) flo

A (Z = 19): \(1s^22s^22p^63s^23p^64s^1\) \(\rightarrow\) kali

Z (Z = 8): \(1s^22s^22p^4\) \(\rightarrow \) oxi

b. Dự đoán liên kết:

Liên kết giữa A và A là liên kết ion.

Liên kết giữa A và Z là liên kết ion.

Liên kết giữa X và Z là liên kết cộng hòa trị có cực.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP