Bài 14 Tinh thể nguyên tử và tinh...

Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử - Bài 2 Trang 70 - Sác...

0
Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử - Bài 2 Trang 70 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trong tinh thể phân tử, lực liên kết giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị. Đây là câu sai.

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP